Test ride BE NL

Testrit
captcha
controleren

...over geplande evenementen, nieuws, productinformatie en marketing- en promotieactiviteiten. Ik geef hierbij toestemming aan Polaris of een geautoriseerde derde partij namens Polaris om contact met mij op te nemen voor deelname aan kopersonderzoeken en om productinformatie, direct mail en email te ontvangen rondom geplande evenementen, nieuws, productinformatie en marketing/promotiemogelijkheden.**Uw informatie kan worden doorgegeven aan Polaris-bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere gebieden. Gegevensuitwisseling tussen Polaris-bedrijven valt onder de overeenkomst op het gebied van gegevensuitwisseling gebaseerd op modelcontracten van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen die een gelijkwaardige bescherming en vertrouwelijkheid garanderen. Verzamelde gegevens zijn bedoeld voor de Polaris groep en zullen niet ter beschikking worden gesteld of verkocht aan andere bedrijven. U heeft het recht toegang tot en inzage in uw gegevens te krijgen en deze te wijzigen en te verwijderen, de verwerking ervan te beperken of uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit een gevolg heeft voor de wettigheid van de verwerking ervan voor zover die al in gang was gezet voor u uw toestemming introk. Wilt u een wijziging doorvoeren, dan kunt u contact opnemen met Polaris via privacy@polaris.com, of neem contact op met de lokale Polaris-vestiging.

Newsletter BE NL

Newsletter