Polaris Privacybeleid
1. Introductie
1.1. Polaris Industries Inc. en dochterondernemingen (gezamenlijk: 'Polaris') hebben dit privacybeleid ('Privacy Policy') opgesteld om te communiceren hoe het bedrijf in beleid en gedrag omgaat met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die over u verzameld is op de websites die onder beheer staan van Polaris ('Polaris websites'). Deze Privacy Policy heeft geen betrekking op informatie die Polaris op enige andere wijze heeft verkregen, bijvoorbeeld als onderdeel van een garantieregistratie. U kunt contact opnemen met Polaris om inzage te krijgen in het beleid en de dagelijkse praktijk rondom het verzamelen, gebruiken en ontsluiten van dergelijke informatie.
1.2. Leest u Polaris' Privacy Policy aandachtig door. Polaris kan deze van tijd tot tijd wijzigen of updaten; zie sectie 8: 'Wijzigingen en updates van de Privacy Policy'. U kunt de meest recente versie van de Privacy Policy op elk moment inzien door op de link 'Privacy Policy' te klikken op elke pagina van de Polaris websites.
1.3. Indien u besluit een Polaris website te gebruiken of bezoeken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en ontsluiten van uw informatie, inclusief persoonlijke informatie door Polaris, conform de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Privacy Policy. Mocht u niet instemmen met de voorwaarden in deze Privacy Policy of met welke aanpassing aan deze Privacy Policy dan ook, is het u niet toegestaan gebruik te maken van de Polaris websites. U dient dit dan ook na te laten.
2. Welke informatie verzamelt Polaris?
2.1. U kunt toegang krijgen tot bepaalde delen van de Polaris websites zonder dat u informatie geeft aan Polaris. Polaris kan echter wel niet-persoonsgebonden informatie over u verzamelen, zoals uiteengezet in sectie 5: 'Cookies'.
2.2. Om een geregistreerd gebruiker van de Polaris websites te worden, zult u informatie moeten geven als onderdeel van het registratieproces, inclusief naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Kiest u ervoor een product of dienst aan te schaffen dat wordt aangeboden op de Polaris websites, kan Polaris u vragen uw naam, postadres, telefoonnummer en emailadres te geven, naast bepaalde financiële informatie (b.v. creditcardnummer) om kredietcontrole, betalingen of de verwerking van een order te verrichten; zie sectie 4.2.
2.3. Op bepaalde tijden kan Polaris onderzoeken, informatie-aanvragen of andere zaken op de Polaris websites plaatsen waarin u gevraagd wordt naar persoonlijke informatie zoals uw naam, telefoonnummer, emailadres of postadres. Alle informatie die u geeft, zal door Polaris worden gebruikt om u te laten deelnemen aan de desbetreffende actie op de website. Polaris kan de informatie die u verstrekt ook bewaren om u informatie te sturen over Polaris-producten en -diensten die u wellicht aanspreken. Polaris geeft u de mogelijkheid u weer uit te schrijven voor de ontvangst van dergelijke informatie; zie sectie 3.2, 'Communicatie ontvangen; uitschrijven'.
2.4. Van tijd tot tijd biedt Polaris prijsvragen, spellen en andere wedstrijden op de Polaris websites; hetzij in eigen beheer, hetzij met een derde partij. U kunt gevraagd worden uw naam, postadres en/of emailadres te geven, naast bepaalde andere, optionele informatie (zoals geslacht, jaarinkomen of type voertuigen die u in uw bezit heeft), om mee te kunnen doen aan dergelijke prijsvragen of wedstrijden. Deze informatie kan door Polaris of desbetreffende derde partij worden gebruikt om u informatie te sturen of geven over producten of diensten van Polaris of diezelfde derde partij via email, post of telefoon. Polaris biedt u altijd de mogelijkheid u uit te schrijven voor dergelijke mailings en communicatie; zie sectie 3.2, 'Communicatie ontvangen; uitschrijven'. Echter, Polaris heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de derde partijen waarmee Polaris samenwerkt; zie sectie 4.1, 'Openbaarmaking van uw gegevens'. Mocht u dergelijke communicatie en/of informatie niet langer willen ontvangen van een dergelijke partner van Polaris binnen wedstrijden en prijsvragen waaraan u eventueel deelneemt, neemt u dan direct contact op met deze partij; zie sectie 3.2, 'Communicatie ontvangen; uitschrijven'.
2.5. Derde partijen kunnen producten of diensten aanbieden op de Polaris websites en informatie verzamelen over u door informatie op te vragen die noodzakelijk is om producten of diensten te bieden (zoals b.v. verzekering voor uw Polaris product of schademeldingen). Polaris kan ook bepaalde informatie verzamelen over zijn gebruikers via klantonderzoeken (zoals demografische gegevens) die Polaris gebruikt om meer kennis te vergaren over zijn gebruikers. Polaris heeft geen invloed op het beleid en de uitvoering ervan door derde partijen met betrekking tot het gebruik en de ontsluiting van informatie over gebruikers die is verzameld door derde partijen op de Polaris websites of via marktonderzoeksprogramma's die door dergelijke derde partijen zin uitgevoerd. Het gebruik en de ontsluiting van deze informatie door derde partijen valt niet onder deze Privacy Policy.
3. Communicatie ontvangen; uitschrijven
3.1. Polaris biedt u de mogelijkheid informatie te krijgen van Polaris zelf of van derde partijen die u wellicht interessant vindt, via email, post of via de telefoon; het kan hierbij gaan om informatie over nieuwe producten en diensten die op de Polaris website worden aangeboden door Polaris of door derde partijen.
3.2. Mocht u niet langer prijs stellen op dergelijk contact via email, post of telefoon, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door (i) een email te sturen aan Polaris via postoffice@polarisind.com; (ii) de uitschrijfpagina voor Polaris websites te bezoeken op http://polarisindustries.com/optout en daar de instructies op te volgen of (iii) te schrijven naar Polaris Industries, Inc., 2100 Hwy 55, Medina MN 55340, VS, t.a.v. Webmaster. N.B.: Polaris kan alleen voldoen aan verzoeken die te maken hebben met email-, post- of telefoon-communicatie door Polaris zelf. Mocht u geen prijs meer stellen op email, post of telefoontjes van derde partijen, moet u contact opnemen met de betreffende partij om u uit te schrijven voor hun communicatie.
4. Openbaarmaking van uw gegevens
4.1. Polaris kan informatie openbaar maken, inclusief persoonlijke informatie, die gebruikers ter beschikking hebben gesteld aan Polaris, aan derde partijen die diensten aanbieden op of aan de Polaris websites. Polaris heeft geen invloed op het beleid of de gebruiken van derde partijen aan wie Polaris gegevens ter beschikking stelt en elk gebruik of openbaarmaking van dergelijke informatie valt niet onder deze Privacy Policy. Derde partijen kunnen informatie gebruiken of openbaar maken op een website die is verbonden met de Polaris website of via welke derde partijen cookies of gelijksoortige items verzamelen, als beschreven in sectie 6, 'Links'.
4.2. Om uw gegevens te controleren, uw inschrijving goed te keuren als gebruiker van de Polaris websites, betalingen goed te keuren of orders te verwerken, kan Polaris bepaalde financiële informatie en andere informatie die u gedeeld heeft met Polaris ter beschikking stellen aan derde partijen die producten en diensten te koop aanbieden op de Polaris websites en aan partijen die kredietrapportage-, betalings- of fullfillmentdiensten uitvoeren.
4.3. U kunt informatie delen over nieuwe clubs gerelateerd aan Polaris-producten, of verhalen of foto's opsturen voor Polaris' online plakboek. Alle informatie die u instuurt voor gebruik op de Polaris websites, kan openbaar worden en gebruikt worden door andere partijen dan Polaris. We raden u af Polaris informatie te sturen die u niet aan anderen toevertrouwt. Polaris controleert deze delen van de Polaris websites niet stelselmatig. U stuurt Polaris deze informatie dus volledig op eigen risico.
4.4. Polaris kan uw informatie openbaar maken, indien wij ervan overtuigd zijn dat openbaarmaking genoodzaakt is om te voldoen aan de geldende wetten, een dagvaarding of een ander juridisch proces. Polaris kan dergelijke informatie ook openbaar maken indien het nodig is om een persoon of entiteit te identificeren, contacteren of aan te klagen die in strijd handelt met een overeenkomst waarin deze persoon of entiteit en Polaris partij zijn, of die andere gebruikers van de Polaris websites of andere, derde partijen die nadelige gevolgen ondervinden van deze handeling, kwetst of stoort.
5. Cookies
5.1. Polaris gebruikt cookies en gelijksoortige technieken op de Polaris websites om orders die u ingeeft te volgen indien u producten bestelt op de Polaris websites, om navigatie op de site te vergemakkelijken en om de informatie die op de Polaris websites verschijnt, te personaliseren. Polaris gebruikt cookies en soortgelijke technologie verder om niet-persoonsgebonden informatie te verzamelen over gebruikers van de Polaris websites, zoals het IP-adres van de gebruiker, het type webbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt en/of de pagina's die gebruiker bezoekt. Polaris verzamelt deze informatie voor de verwerking van online orders, het gebruik van de sites te volgen en om bepaalde onderdelen van de websites te verbeteren of om derde partijen in opdracht van Polaris deze taken uit te laten voeren.
5.2. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar kunnen ook zo ingesteld worden dat ze dit niet doen of aangeven wanneer een cookie wordt verstuurd. We raden aan dat u uw browser zo instelt dat deze cookies accepteert, omdat dit u anders zou belemmeren in het vrij bewegen tussen pagina's en in het profiteren van alle mogelijkheden op de Polaris websites zoals toegang tot de besloten gedeelten van de Polaris websites en het lastig zou maken Polaris-producten aan te schaffen op de Polaris websites.
6. Links
De Polaris websites bevatten links naar sites van derde partijen, zoals websites van Polaris corporate partners en club- en fansites rond Polaris-producten. Polaris heeft geen invloed op de inhoud, het beleid of de acties die deze sites ondernemen, ook niet wanneer u er producten of diensten krijgt aangeboden omdat u een geregistreerd gebruiker bent van Polaris websites of producten hebt aangeschaft of diensten gebruikt die door Polaris worden aangeboden. Het gebruik van informatie die u geeft aan derde partijen op andere websites valt niet onder deze Privacy Policy. We raden u aan het privacybeleid van deze websites nauwkeurig te lezen en de beheerders te contacteren indien u vragen heeft over hun gebruik van informatie. Polaris kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor die gevallen waarin een derde partij of daaraan gelieerde partijen of agenten nalaten uw gegevens te gebruiken in lijn met het privacybeleid van deze derde partij of een andere contractuele of juridische verplichting waaraan deze partij of daaraan gelieerde partijen of agenten gebonden zijn.
7. Veiligheid
Polaris heeft veiligheidsmaatregelen ingesteld om persoonlijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik. Polaris gebruikt oplossingen om de verbinding met uw webbrowser te beveiligen bij elke online transactie waarbij een creditcard wordt gebruikt of waarbij andere financiële gegevens worden gedeeld met Polaris. N.B. geen enkele datatransmissie via het internet is 100% veilig en alle informatie die u online deelt, kan in potentieel onderschept worden en gebruikt door andere partijen dan de beoogde ontvanger.
8. Wijzigingen en updates van de Privacy Policy
Door de Polaris websites te gebruiken, geeft u toestemming om uw informatie, zoals beschreven in deze Privacy Policy, te verzamelen, gebruiken en ontsluiten. Dit beleid is gebaseerd op het huidige bedrijfsbeleid van Polaris en is onderhevig aan wijziging en updates. In het geval van een dergelijke wijziging of update, zal een herziene versie van de Privacy Policy op de Polaris websites worden geplaatst, met een datumindicatie van de laatste wijziging. Check daarom regelmatig de Polaris websites om u ervan te verzekeren of er wijzigingen of updates zijn aan het Polaris privacybeleid. Mocht Polaris van plan zijn persoonlijke informatie van gebruikers van de Polaris websites te delen met derden, buiten de manieren zoals beschreven in deze Privacy Policy, dan zal Polaris u hiervan eerst per email op de hoogte stellen en u de kans geven dergelijk gebruik of openbaarmaking van uw informatie te weigeren.
9. Wijzigingen en toegang tot persoonlijke informatie
U kunt Polaris vragen informatie die u eerder deelde met Polaris te corrigeren, updaten of verwijderen door: (i) Polaris een email te sturen via postoffice@polarisind.com; (ii) de optout pagina op de Polaris websites te bezoeken op http://polarisindustries.com/optout en de aanwijzingen op de pagina te volgen; (iii) Polaris aan te schrijven: Polaris Industries, Inc., 2100 Hwy 55, Medina MN 55340, VS, t.a.v. Webmaster. U dient Polaris op de hoogte te brengen van updates of veranderingen van uw persoonlijke gegevens zoals uw emailadres. Tenzij de wet anders voorschrijft, bewaart Polaris alle communicatie die u verstuurt en/of informatie die u Polaris toezendt, zelfs nadat u niet langer een geregistreerde gebruiker bent van de Polaris websites of op andere wijze Polaris websites gebruikt.
10. Neem contact op
Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van Polaris, neem dan contact met ons op via consumer.service@polarisind.com of schrijf ons: Polaris Industries, Inc., 2100 Hwy 55, Medina MN 55340, VS, t.a.v. Webmaster.
December 2002

Newsletter BE NL

Newsletter